Årskurs 5

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 14/15

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2719 Matematikens historia 50022 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 50024 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 50021 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 50023 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 60001 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2218 Internets protokoll och principer 50703 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 50680 7,5 hp 7,5
DD1351 Logik för dataloger 50435 7,5 hp 3,5 4,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 51571 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50707 6,0 hp 1,5 4,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg industriell produktframtagning, större kurs 50777 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50864 7,5 hp 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 50677 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50689 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50650 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50460 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 50145 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60575 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60497 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 60325 6,0 hp 3,5 2,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60448 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 60622 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60637 7,5 hp 3,7 3,8
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60202 3,0 hp 3,0
DD2418 Språkteknologi 60512 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60491 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60484 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60332 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60117 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60636 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 60003 6,0 hp 6,0