Årskurs 5

Civilingenjör och lärare (CLGYM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0
SF2719 Matematikens historia 6,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0

Matematik och kemi (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0
BB1050 Bioteknik 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0
SF2719 Matematikens historia 6,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TEMI åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0
SF2719 Matematikens historia 6,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/TIKT åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0
SF2719 Matematikens historia 6,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0