Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Matematik och fysik (MAFY)

Kurser (MAFY)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Fysik/Matematik ca 8 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAFY åk 4 under lå 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SG2150 Stelkroppsdynamik 7,0 hp 7,0
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SK2300 Optisk fysik 6,0 hp 6,0
SK2520 Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 hp 4,0 4,0
SK2531 Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp 6,0 6,0
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp 3,7 3,8
SK2320 Optisk problemlösning 6,0 hp 3,0 3,0
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp 6,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp 6,0
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SI2400 Teoretisk partikelfysik 7,5 hp 7,5
SI2540 Komplexa system 7,5 hp 7,5
SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp

Matematik och kemi (MAKE)

Kurser (MAKE)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt
Villkorligt valbara kurser inom Kemi/Matematik ca 3 hp

Förslag på villkorligt valfria kurser som är godkända för examen finns i listan under CLGYM/MAKE åk 4 för läsår 14/15

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1150 Biokemi 1 7,5 hp 7,5
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
KD2170 Nanostrukturerade material 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp 7,5
KE2130 Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
KD2330 Analytiska separationer 7,5 hp 7,5
KF2450 Fiberteknologi - Naturliga och syntetiska fibrer 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp 7,5
KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp 7,5
KD2370 Foto-, strålnings- och radikalkemi 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Energi och miljö (TEMI)

Kurser (TEMI)

PRELIMINÄR PLAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Villkorligt valfria kurser ca 9 hp inom matematik eller teknik

Merparten av kurserna läses gemensamt

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG1137 Planering och styrning av urban och regional utveckling 7,5 hp 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp 3,0 4,5
MJ1150 Energisystem, innovation, entreprenörskap 10,5 hp 9,0 1,5
MJ1501 Tillstånd och trender 7,5 hp 3,0 4,5
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 hp 4,5 4,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp 7,5
AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 hp 6,0 3,0
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp 3,7 3,8
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Matematik och Teknik: Informations- och kommunikationsteknik (TIKT)

Kurser (TIKT)

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Merparten av kurserna läses gemensamt

Villkorligt valbara kurser inom Informations- och kommunikationsteknik/Matematik ca 9 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2719 Matematikens historia 6,0 hp 6,0
UQK701 Specialpedagogik- ungdomar och vuxna 5,0 hp 5,0
AK2055 Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare 4,0 hp 4,0
UMK803 Läroplansteori och ämnesdidaktik 6,0 hp 6,0
LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp 6,0
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
DD1351 Logik för dataloger 7,5 hp 3,5 4,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
MG2128 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, större kurs 7,5 hp 3,0 4,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp 3,5 2,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp 3,7 3,8
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp 3,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF2718 Matematik för kemister 6,0 hp 6,0