Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (CTKEM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50309 7,5 hp 7,5
KE1140 Teknisk kemi 50306 14,0 hp 6,5 7,5
KA1030 Perspektivkurs forskning och innovation 50307 6,0 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 50308 7,5 hp 7,5
BB1050 Bioteknik 60148 6,0 hp 6,0
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60150 6,0 hp 6,0
KD1280 Kemisk analys 60149 10,5 hp 3,0 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60151 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE0110 Introduktionskurs i kemi 40005 1,5 fup
SF0003 Introduktion i matematik 40004 1,5 fup