Senast ändrad: 2014-02-07
Godkänd: 2014-02-07

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  •  Matematik B med lägst betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

 Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  •  Matematik 2 med lägst betyget godkänd

För mer information se KTHs antagningsordning
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning

Tekniskt basår 60 hp är en behörighetsgivande utbildning och ger garantiplats till KTHs högskole- och civilingenjörsutbildningar.