Årskurs 1

Tekniskt basår, KTH Campus (TBASD), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Teknisk basår består av obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KH0021 Matematik för basår I 12,0 fup 6,0 6,0
KH0022 Fysik för basår I 9,0 fup 4,5 4,5
KH0023 Kemi för basår I 9,0 fup 4,5 4,5
KH0024 Matematik för basår II 12,0 fup 6,0 6,0
KH0025 Fysik för basår II 18,0 fup 9,0 9,0