Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Teknisk basår består av obligatoriska kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH0021 Matematik för basår I 51731 12,0 fup 6,0 6,0
KH0022 Fysik för basår I 51732 9,0 fup 4,5 4,5
KH0023 Kemi för basår I 51733 9,0 fup 4,5 4,5
KH0024 Matematik för basår II 61339 12,0 fup 6,0 6,0
KH0025 Fysik för basår II 61340 18,0 fup 9,0 9,0