Behörighet och urval

Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus (TBTMD), Utbildningsplan för kull VT2011

Senast ändrad: 2010-11-26
Godkänd: 2010-11-26

Grundläggande behörighet samt Särskild behörighet motsvarande Matematik C, Fysik A och Kemi A
I vart och ett av ämnen krävs betyget Godkänd eller 3.

För mer information se KTHs antagningsordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/bil-1-omradesbehorighet-sarskild-behorighet-1.49643

Teknisk bastermin 30 hp är en behörighetsgivande utbildning och ger garantiplats till KTHs högskole- och civilingenjörsutbildningar.