Senast ändrad: 2019-05-16
Godkänd: 2019-05-16

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

Grundläggande behörighet uppfylls genom svensk eller utländsk gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning, studier på folkhögskola eller motsvarande förkunskaper.

För särskild behörighet krävs lägst betyget E, 3 eller Godkänt i:

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

• Matematik 3b alternativt Matematik 3c

• Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 och 1b2

• Kemi 1

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

• Matematik C

• Fysik A

• Kemi A