Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp 4,5
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 3 hp läses i åk 1 7,5 hp 2,7 0,1 0,1 0,1
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp