Senast ändrad: 2016-06-10
Godkänd: 2016-06-10

Kandidatprogrammet är på grundnivå och omfattar 3 år och 180 hp. Utbildningsspråk är engelska.