Bilaga 2: Inriktningar

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2016

Programmet har inga inriktningar.