Spår, kognitiva system (CSCS)

Inrikningen mot kognitiva system handlar om utveckling av program med artificiell intelligens, d.v.s. förmågor som traditionellt förknippas med människor. Inom inriktningen kan man välja att fördjupa sig mot robotik eller mot tal och musik.

Spår, dataanalys (CSDA)

I vårt samhälle produceras enorma mängder data.  Denna inriktning handlar om metoder för att hantera och analysera data från olika källor, t.ex. biomolekylära sekvensdata, bilder och video, text, m.m.

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Studenterna lär sig att utveckla interaktiva system med modern utvecklingsmetodik.  Inriktningen syftar också till att ge djupare kunskap om hur man systematiskt utvärderar interaktiva system.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Denna inriktning fokuserar på tekniker för matematisk modellering och numerisk simulering av fysikaliska, kemiska och biologiska system. Detta kan ligga till grund för virtuella experiment, som simulerade krocktester, men också för att bygga interaktiva virtuella miljöer, t.ex. för datorspel.

Spår, programvaruteknik (CSST)

Programvaruteknik handlar om metoder för att skapa och underhålla olika typer av mjukvara.

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Teoretisk datalogi handlar om att med abstrakta och matematiska metoder studera algoritmer.  Studenterna lär sig att använda formella metoder och fokus ligger på bevisbara egenskaper hos program och programssystem.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Denna inriktning sträcker sig från grundläggande visualisering och grafik till modern forskning inom området.  Visualisering handlar till stor del om att göra stora och komplicerade data begripliga med hjälp av grafik, men har tillämpningar inom datorspel och andra virtuella miljöer.