Spår, kognitiva system (CSCS)

Spåret Kognitiva system handlar om utveckling av program med artificiell intelligens, dvs förmågor som traditionellt förknippas med människor. Inom spåret kan man välja att fördjupa sig mot robotik eller konverserande system (system som interagerar genom mänskligt språk, såsom röstassistenter, sociala robotar och chatbottar).

Spår, dataanalys (CSDA)

I vårt samhälle produceras enorma mängder data. Spåret Dataanalys handlar om metoder för att hantera och analysera data från olika källor, t.ex. bilder, video, text. Inom spåret kan ett av två delspår väljas; Maskininlärning eller Behandling av naturliga språk.

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Spåret Interaktionsdesign handlar om utveckling av interaktiva system ur ett användarcentrerat perspektiv i teori och praktik. I spåret berörs begrepp och modeller, metoder för datainsamling och analys, design och utveckling samt utvärdering.

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Spåret Vetenskapliga beräkningar fokuserar på tekniker för matematisk modellering och numerisk simulering av fysikaliska, kemiska och biologiska system. Detta kan ligga till grund för virtuella experiment, som simulerade krocktester, men också för att bygga interaktiva virtuella miljöer, t.ex. för datorspel. Inom spåret finns två delspår, varav ett ska väljas, antingen Högprestandaberäkningar eller Vetenskapliga beräkningar.

Spår, säkerhet och integritet (CSSP)

Spåret Säkerhet och integritet handlar om datasäkerhet i teori och praktik, från begrepp till implementation på olika nivåer (hårdvara, nätverk, system, tillämpningar) och grunder (kryptografi, formella metoder, system).

Spår, programvaruteknik (CSST)

Spåret Programvaruteknik handlar om metoder för att designa, utveckla och underhålla programvara. Efter en gemensam kurs i Programutvecklingsteknikens grunder väljs ett av två delspår: antingen Programspråk med inriktning mot programspråkens grunder, kompilatorer och programsemantik eller Programvaruteknik med inriktning mot storskalig programvaruutveckling, automatiserad testning och konstruktion av pålitlig och säker programvara (distribuerad och/eller autonom).

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Spåret Teoretisk datalogi handlar om att med abstrakta och matematiska metoder studera algoritmer. Studenterna lär sig att använda formella metoder och fokus ligger på bevisbara egenskaper hos program och programsystem. Inom spåret finns två delspår, varav ett ska väljas, antingen Algoritmer, komplexitet och kryptografi eller Formella metoder och semantik.

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Spåret Visualisering och grafik sträcker sig från grundläggande visualisering och grafik till modern forskning inom området. Visualisering handlar till stor del om att göra stora och komplicerade data begripliga med hjälp av grafik, men har tillämpningar inom datorspel och andra virtuella miljöer.