Senast ändrad: 2021-01-25
Godkänd: 2021-01-25

Masterprogrammet i datalogi är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska.

Ett av följande spår skall väljas

  •  Dataanalys
  •  Interaktionsdesign
  •  Kognitiva system
  •  Programvaruteknik
  •  Teoretisk datalogi
  •  Vetenskapliga beräkningar
  •  Visualisering och grafik
  •  Säkerhet och integritet

I vissa spår skall ett av flera delspår väljas. Om särskilda skäl föreligger kan ett individuellt spår beviljas av programansvarig.