Årskurs 2

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap (TDTNM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Spår 1 = Biocomputing 

Spår 2 = Computational Material Science

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SK2530 Introduktion till biomedicin
Spår 1
6,0 6,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
Spår 1
9,0 6,0 3,0
SF259X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 3,0 4,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 7,5