Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp 7,5
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp 7,5
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning 7,5 hp 7,5
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp 7,5
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken 7,5 hp 7,5
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken 7,5 hp 7,5
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 7,5 hp 7,5
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI104X med betygsskala A-F 15,0 hp
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI160X med betygsskala A-F 15,0 hp