Årskurs 3

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp 7,5
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp 7,5
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning 7,5 hp 7,5
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp 7,5
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken 7,5 hp 7,5
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken 7,5 hp 7,5
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 7,5 hp 7,5
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AI104X med betygsskala A-F
15,0 hp
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AI160X med betygsskala A-F
15,0 hp