Årskurs 3

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp 7,5
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp 7,5
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
7,5 hp 7,5
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp 7,5
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
7,5 hp 7,5
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
7,5 hp 7,5
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 7,5 hp 7,5
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AI104X med betygsskala A-F
15,0 hp 15,0
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå
Kursen kan bytas ut mot AI160X med betygsskala A-F
15,0 hp 15,0