Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1144 Fastighetsfinansiering och investering 7,5 hp 7,5
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 hp 7,5
AI1145 Ekonomisk fastighetsförvaltning 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp 7,5
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 7,5 hp 7,5
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp 7,5
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret 7,5 hp 7,5
AI1523 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 7,5 hp 7,5
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI104X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå Kursen kan bytas ut mot AI160X med betygsskala A-F 15,0 hp 15,0