Senast ändrad: 2017-05-23
Godkänd: 2017-05-23

För antagning till kandidatutbildningen i fastighetsutveckling med fastighetsförmedling krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik 3c, Fysik 1 (1a eller 1b1 och 1b2) samt Kemi 1. I stället för Fysik 1 och Kemi 1 ger Naturkunskap 2 motsvarande behörighet. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Betygsurval tillämpas på två tredjedelar av platserna. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186