Årskurs 3

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 50614 7,5 hp 7,5
AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 50751 7,5 hp 7,5
AI1171 Management och etik 50648 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AI1174 Individ- och bostadsbeskattning
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
50504 7,5 hp 7,5
AI1522 Fastighets- och stadsutveckling 51033 7,5 hp 7,5
AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
60716 7,5 hp 7,5
AI1173 Fastighetsförmedling i praktiken
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
60721 7,5 hp 7,5
AI1523 Markåtkomst och ersättning 60722 7,5 hp 7,5
AI1524 Markexploatering 60654 7,5 hp 7,5
AI106X Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå
Obligatorisk kurs för förmedlingsspåret
60715 15,0 hp 15,0
AI161X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå 60723 15,0 hp 15,0