Årskurs 2

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AD2UPX Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AG210X Examensarbete inom regional planering, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG2108 Urban Theory, Advanced Course 7,5 hp 7,5
AD2860 Projekt hållbar stadsbyggnad - offentliga platser och rum 15,0 hp 7,5 7,5
AG2120 Social and Cultural Issues in Planning 7,5 hp 7,5

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.