Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, Urban and Regional Planning (HSSA)

Kurser (HSSA)

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2119 Applied Analysis and International Planning 7,5 hp 7,5
AG2129 Projekt hållbar stadsplanering - strategier för urban och regional utveckling 15,0 hp 7,5 7,5
AG2120 Social and Cultural Issues in Planning 7,5 hp 7,5
AG210X Examensarbete inom regional planering, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Spår, Urban Planning and Design (HSSB)

Kurser (HSSB)

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AD2UPX Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
AG210X Examensarbete inom regional planering, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2108 Urban Theory, Advanced Course 7,5 hp 7,5
AD2860 Projekt hållbar stadsbyggnad - offentliga platser och rum 15,0 hp 7,5 7,5
AG2120 Social and Cultural Issues in Planning 7,5 hp 7,5

Spår, Environment and Planning (HSSC)

Kurser (HSSC)

Kursen AG2126-Theory of Science and Research Methdology in Planning and Design ingår i examensfodringar för masterprogrammet. Studenter som inte har läst kursen under tidigare terminer bör kontakta programansvarig.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2811 Planering för resiliens 7,5 hp 7,5
AG2809 Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer 15,0 hp 7,5 7,5
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp 7,5
AG280X Examensarbete inom miljöstrategisk analys, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0