Årskurs 2

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AD2EXU Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AD2UPX med betygsskala A-F
30,0 hp 15,0 15,0
AG212X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AG211X med betygsskala A-F
30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AG2811 Planering för resiliens 7,5 hp 7,5
AD2863 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier 22,5 hp 11,5 11,0
AG2129 Projekt hållbar stadsplanering - strategier för urban och regional utveckling 15,0 hp 7,5 7,5
AG2130 Tillämpad urban och regional analys 7,5 hp 4,0 3,5
AG2134 Nutida urban teori, avancerad kurs 7,5 hp 3,5 4,0
AG2809 Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer 15,0 hp 7,5 7,5
AG2803 Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 hp 7,5
AL250X Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå
kursen kan bytas ut mot AG280X med betygsskala A-F
30,0 hp 15,0 15,0