Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp Avancerad nivå
AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD2EXU Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AD2UPX med betygsskala A-F 30,0 hp Avancerad nivå
AG212X Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå kursen kan bytas ut mot AG211X med betygsskala A-F 30,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.