Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Studenter antagna till civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnad har möjlighet att välja ex-jobbkurserna AD2UPX, AG211X, AG280X

med betygskalan A-F.