Senast ändrad: 2016-11-10
Godkänd: 2016-11-10

Masterprogrammet hållbar samhällsutveckling och stadsutformning omfattar 120 hp och består av tre terminer (90 hp) av kurser samt en termin (30 hp) av examensarbete, dvs 2 år sammanlagt. Kurserna innehåller en betydande del av projektarbeten eller studios som syftar till att träna studenternas praktiska färdigheter i planering och design, och utveckling förståelse för planeringens praktik. Alla kurser inom programmet är på avancerad nivå och ges på engelska.

Programmet erbjuder tre profiler, planering och design (UPD), stadsplanering (URP) och miljö och planering (EP). Dessa spår är rekommenderade kurspaket som förbereder för olika professionella karriärer inom planering och design. Genom att föra samman dessa olika professioner inom ett program, får studenterna en bred inblick i planeringsprocessen, de aktörerna som deltar, och de estetiska, sociala, ekonomiska, institutionella och miljörelaterade faktorer som bidrar till hållbar samhällsbyggnad. Studenter får emellertid välja egna kombinationer av kurser inom programmet.