Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AD2867 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer 15,0 hp 15,0
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp 7,5
AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp 7,5
AE2507 Strategisk miljöbedömning 7,5 hp 7,5
AG2128 Stadsutveckling och planering 7,5 hp 7,5
AD2862 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer 15,0 hp 7,5 7,5
AD2865 Introduktionskurs i urbanekonomi 7,5 hp 7,5
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 7,5 hp 7,5
AG2804 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling 7,5 hp 7,5