Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2150 Planering och design för hållbar stadsutveckling Ersätter AG2805 52161 15,0 hp 15,0
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 61252 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AD2867 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer 51536 15,0 hp 15,0
AG2116 City Networks in Regional Contexts 50289 7,5 hp 7,5
AG2171 Futures Studies and Forecasts 51535 7,5 hp 7,5
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan Obligatoriskt för studenter från civilingenjörsprogrammet Energi och miljö 50290 7,5 hp 7,5
AE2507 Strategisk miljöbedömning 61253 7,5 hp 7,5
AG2128 Stadsutveckling och planering 61248 7,5 hp 7,5
AD2862 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer 61249 15,0 hp 7,5 7,5
AD2865 Introduktionskurs i urbanekonomi 61247 7,5 hp 7,5
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 61251 7,5 hp 7,5
AG2130 Tillämpad urban och regional analys 60305 7,5 hp 7,5