Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i respektive civilingenjörsprogram.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design 7,5 hp
AG2150 Planering och design för hållbar stadsutveckling Ersätter AG2805 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AD2862 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer 15,0 hp
AD2865 Introduktionskurs i urbanekonomi 7,5 hp
AD2867 Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer 15,0 hp
AE2507 Strategisk miljöbedömning 7,5 hp
AG2116 City Networks in Regional Contexts 7,5 hp
AG2127 Teorier om planering och Urban Governance 7,5 hp
AG2128 Stadsutveckling och planering 7,5 hp
AG2130 Tillämpad urban och regional analys 7,5 hp
AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp
AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan Obligatoriskt för studenter från civilingenjörsprogrammet Energi och miljö 7,5 hp