Behörighet och urval

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-11-02
Godkänd: 2017-11-02

Se behörighet till KTH:s utbildningar på grundnivå:

https://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/behorighet-till-kth-s-utbildningar-pa-grundniva-1.54569.