Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser