Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1300 Ingenjörsmetodik 50651 7,5 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50400 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50752 7,5 7,5
IE1204 Digital design 50599 7,5 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60630 7,5 7,5
IX1304 Matematik, analys 60615 7,5 7,5
IF1330 Ellära 60604 7,5 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60616 7,5 7,5