Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2010-03-15
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier.

  • Utbildningen bedrivs på avancerad nivå.
  • Följande teknikspår finns för närvarande inom masterprogrammet:
  • Bioteknik och industriell ekonomi
  • Energisystem och industriell ekonomi
  • Finansiell matematik och industriell ekonomi
  • Integrerad produktion och industriell ekonomi
  • Internetteknik och industriell ekonomi
  • Trådlösa system och industriell ekonomi
  • Mekatronik och industriell ekonomi
  • Programvarudesign och industriell ekonomi

Undervisningen är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska. Undervisningspråket är engelska från och med 2012.