Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2011

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Spår, internetteknik och industriell ekonomi (ITIA)

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)

Spår, programvarudesign och industriell ekonomi (PDIA)

Spår, trådlösasystem och industriell ekonomi (TSIA)