Senast ändrad: 2012-03-15
Godkänd: 2012-03-15

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier.

Utbildningen bedrivs på avancerad nivå.

Följande teknikinriktningar/teknikspår finns för närvarande inom masterprogrammet:

·        Bioteknik och industriell ekonomi

·        Energisystem och industriell ekonomi

·        Finansiell matematik och industriell ekonomi

·        Integrerad produktion och industriell ekonomi

·        Internetteknik och industriell ekonomi

·        Trådlösa system och industriell ekonomi

·        Mekatronik och industriell ekonomi

·        Programvarudesign och industriell ekonomi

Undervisningen är i huvudsak på svenska, vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska. Undervisningsspråket är i huvudsak på engelska från och med 2012.