Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2013

Spår, bioteknik och industriell ekonomi (BIIA)

Spår, datateknik och kommunikation samt industriell ekonomi (DKIA)

Spår, energisystem och industriell ekonomi (ESIA)

Spår, finansiell matematik och industriell ekonomi (FMIA)

Spår, integrerad produktion och industriell ekonomi (IPIA)

Spår, mekatronik och industriell ekonomi (MEIA)