Årskurs 2

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Inriktningar

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår datalogi.

Studenter som vill ansöka om masterexamen inom datalogi måste ha en kurslista godkänd av CSC-skolan.

Kursen DA2210: läses istället för ME2002 enbart av studenter som ska göra examensarbete inom datalogi.
Studenter som gör examensarbetet ínom Industriell ekonomi läser kursen ME2002

Angående ME2002 samt DA2210: båda kan inte ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,0 8,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger
Kursen DA2210 läses istället för ME2002 av studenter som ska göra examensarbete inom datalogi
6,0 hp 1,5 4,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår effektiv energianvändning.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår finansiell matematik.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2313 Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår människa-datorinteraktion.

Kursen DM2572 ska läsas istället för ME2002 av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion. Övirga studenter läser ME2002.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,0 8,0
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2572 Teori och metod för Medieteknik
Väljes enbart av studerande som ska göra examensarbete inom människa-datorinteraktion.
7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår hållbar kraftproduktion.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller teknikspår integrerad produktion.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår mekatronisk produktutveckling.

MF2050 kan bytas ut mot MF2079. MF2079 påbörjas i så fall i period 4 under årskurs 1.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp 7,5 7,5
ME2002 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs
För de studenter som ska läsa MF2079 påbörjas kursen i åk 1 p4 .
18,0 hp 7,5 7,5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår optimeringslära och systemteori.