Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Inriktningar

Spår, datalogi (CSCJ)

INRIKTNINGEN DATALOGI ÄR VILANDE FÖR ANTAGNA KULL-18

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 51255 9,0 4,0 5,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 60988 9,0 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50843 6,0 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60823 7,5 7,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60695 6,0 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60824 7,5 7,5
ME2087 Energiföretagande 60729 6,0 6,0

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (läses årskurs 2), SF2971, eller SF2935

Angående kursen SF2972 Spelteori: Kursen ges vartannat år, nästa tillfälle vt-19

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50197 7,5 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50200 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 60136 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50195 7,5 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 60138 7,5 7,5
SF2972 Spelteori
Kursen ges vartannat år, nästa tillfälle vt-19
60139 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60137 7,5 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

INRIKTNINGEN MÄNNISKA-DATORINTERAKTION ÄR VILANDE FÖR ANTAGNA KULL-18

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, MJ2438, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 51242 9,0 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 60988 9,0 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 50843 6,0 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60823 7,5 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60824 7,5 7,5
ME2087 Energiföretagande 60729 6,0 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60696 6,0 6,0

Spår, interaktion och visualisering (IAVN)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du enbart obligatoriska och villkorligt valfria kurser vid masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

      

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj minst två kurser ur listan villkorligt valfria kurser
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50967 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50766 6,0 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60928 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 51176 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 51123 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60868 7,5 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60933 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60931 7,5 4,5 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60858 6,0 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 60932 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60878 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
51177 6,0 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60857 6,0 6,0

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 50833 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 50835 6,0 1,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2020 Modulindelning av produkter
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
50881 6,0 6,0
MG2040 Monteringsteknik
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
60676 6,0 6,0

Spår, maskininlärning (MAIG)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi:
Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50967 6,0 6,0
DD2421 Maskininlärning 50970 7,5 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50766 6,0 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2410 Introduktion till robotik
*2
50968 7,5 7,5
DD2429 Datorfotografi
*2
50974 6,0 6,0
EQ2340 Mönsterigenkänning
*1
51053 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
*2
50972 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
*1
50964 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin
*1
50977 6,0 6,0
EL2320 Tillämpad estimering
*1
51063 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
*1
60739 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi
*2
60868 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
*2
60867 9,0 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
*1
60852 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
*2
60870 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60857 6,0 6,0

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Ny kurs:  MF2103 Inbyggda system för mekatronik 9 hp ska läsas i period 3

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 50782 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 50754 9,0 9,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 61028 9,0 9,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs
MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2
60645 18,0 3,0

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
SF2832 Matematisk systemteori 50363 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60284 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 50364 7,5 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50195 7,5 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50197 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60286 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60285 7,5 7,5

Spår, programutvecklingsteknik (PUET)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik läses enbart av obligatoriska och villkorligt valfria kurser masterprogrammet TIEMM. (Du kan inte välja några helt valfria kurser. De valfria poängen används för att uppfylla kravet på masterexamen inom Datalogi och Datateknik).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50967 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50892 6,0 3,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet
CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389
50766 6,0 6,0
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 60577 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 60719 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
*2
50773 7,5 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer
*1
50649 6,0 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
*1
50765 9,5 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer
*1
50767 6,0 1,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
*2
50772 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
*1
60575 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
*2
60574 7,5 3,0 4,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben
*2
60931 7,5 4,5 3,0
DD2460 Programvarusäkerhet
*2
60576 7,5 7,5
DD2481 Principer för programspråk
*2
60578 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik
Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.
60857 6,0 6,0