Årskurs 2

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management), TIEMM.

Inriktningar

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår effektiv energianvändning.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002
7,5 hp
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår finansiell matematik.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002
7,5 hp
ME2313 Finansiell matematik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår hållbar kraftproduktion.

Kurslistan är baserad på läsårplan för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002
7,5 hp
MJ2146 Energisystem, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, interaktion och visualisering är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM (CINEK kull-15).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår interaktion och visualisering.

Studenter som ska göra ex-jobb inom Indek väljer kurs ME2002 istället för DA2210.

Kurslistan är baserad på läsårsplan planerad för läsåret 2019-20. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002. Vid ex-jobb inom datateknik ska kurs DA2210 läsas istället
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger
Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället
6,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen: kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller teknikspår integrerad produktion.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002
7,5 hp
MG2117 Produktion, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, maskininlärning är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår Maskininlärning.

Kurslistan är baserad på läsårsplan planerad för läsåret 2019-20. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002. Vid ex-jobb inom Datateknik ska kurs DA2210 läsas istället
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger
Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället
6,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår mekatronisk produktutveckling.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002
7,5 hp
MF2050 Mekatronik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom  teknikspår optimeringslära och systemteori.

Kurslistan är baserad på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Spår, programutvecklingsteknik är ett nytt spår fr o m kull-18 på TIEMM.

Examensarbete, avancerad nivå, 30 hp, är en obligatorisk kurs under vårterminen och kan läsas inom ämnet industriell ekonomi eller inom teknikspår Programutvecklingsteknik.

Studenter som ska göra ex-jobb inom Datateknik väljer kurs DA2210 istället för ME2002.

Kurslistan är baserad på läsårsplan planerad för läsåret 2019-20. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp
ME2004 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
Ersätter ME2002. Vid ex-jobb inom datateknik ska kurs DA2210 läsas istället
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger
Vid ex-jobb inom Indek ska kurs ME2002 läsas istället
6,0 hp