Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Under år 1-2 (år 4-5 på CINEK) läser man även kurser inom valt masterspår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 hp
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 hp

Inriktningar

Spår, Cyberfysiska system (CYPS)

Kurser (CYPS)

Nytt masterspår inom masterprogrammet Industriell ekonomi (TIEMM) från och med kull-21. Ersätter spår Mekatronisk produktutveckling (MPUA).

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2095 Programmering i C för inbyggda styrsystem 51185 3,0 hp 3,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
DD2380 Artificiell intelligens 51272 6,0 hp 6,0
MF2140 Smarta Cyberfysiska system - perspektiv och konsekvenser i ett sociotekniskt skifte 50739 6,0 hp 6,0
MF2103 Inbyggda system för mekatronik 60733 9,0 hp 9,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. De  villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Kurs MF2019 kan läsas i period 2 eller 4

För de studenter som ska läsa MF2079 istf MF2050 påbörjas kursen i åk 1 P4

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2030 Mekatronik allmän kurs 51031 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50181 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 51024 9,0 hp 9,0
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Kan läsas i period 2 eller 4. 50879 6,0 hp 6,0
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2 60621 18,0 hp 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60130 7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 61058 7,5 hp 7,5

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Kurser (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 50253 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 61564 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60181 7,5 hp 7,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 60209 6,0 hp 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60180 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 60906 6,0 hp 6,0

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Kurser (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50488 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 50481 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 60155 7,5 hp 7,5

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2971, SF2935, eller SF2975.

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två. (Kurs SF2975 kan enbart läsas år 2).

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50348 7,5 hp 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 60386 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 60383 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60379 7,5 hp 7,5

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Kurser (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, MJ2438, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 50254 9,0 hp 4,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 61564 9,0 hp 4,5 4,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2411 Förnybar energi 50252 6,0 hp 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 60181 7,5 hp 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 60180 7,5 hp 7,5
ME2087 Energiföretagande 60906 6,0 hp 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 60191 6,0 hp 6,0

Spår, interaktion och visualisering (IAVN)

Kurser (IAVN)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att samtidigt uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik och civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, måste det normala utrymmet för valfria kurser användas för obligatoriska och villkorligt valfria kurser inom Datalogi och Datateknik. Du kan därför välja högst en helt valfri kurs (beroende på antalet högskolepoäng för de villkorligt valfria kurser du väljer kan du ibland inte välja någon helt valfri kurs alls).

Rekommenderade kurser:

DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp kan läsas istället för DH2320

   

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 51273 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
DD2380 Artificiell intelligens 51272 6,0 hp 6,0
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60981 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur listan villkorligt valfria kurser

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre villkorligt valfria kurser ur antingen interaktions- (*1) eller visualiseringspoolen (*2).

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering *2 50478 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign *1 52121 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion *2 51262 9,0 hp 3,0 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion *1 50852 6,0 hp 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt *1/*2 52124 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering *1/*2 60566 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi *1 60531 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion *1 60562 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben *1 60546 7,5 hp 4,5 3,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion *2 61575 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign *2 60559 6,0 hp 6,0
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik *1 60565 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi *1 60564 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 60829 6,0 hp 6,0

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Kurser (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Från och med kull-21 ersätts Spår, integrerad produktion (IPIB) av spår, Modern Produktion (MOPR).

Spår, maskininlärning (MAIG)

Kurser (MAIG)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

 

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att samtidigt uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik och civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, måste det normala utrymmet för valfria kurser användas för obligatoriska och villkorligt valfria kurser inom Datalogi och Datateknik. Du kan därför välja högst en helt valfri kurs (beroende på antalet högskolepoäng för de villkorligt valfria kurser du väljer kan du ibland inte välja någon helt valfri kurs alls).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

Rekommenderade kurser:

DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp kan läsas istället för DH2320

 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 51273 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 50490 7,5 hp 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
DD2380 Artificiell intelligens 51272 6,0 hp 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0

 

  • Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.
Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering *2 50478 7,5 hp 7,5
DD2410 Introduktion till robotik *2 50184 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende *2 50181 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs *1 50172 7,5 hp 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin *1 50210 6,0 hp 6,0
EL2320 Tillämpad estimering *1 50179 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning *1 52130 7,5 hp 7,5
ID2222 Datautvinning *1 50824 7,5 hp 7,5
ID2223 Skalbar maskininlärning och djupinlärning *1 51373 7,5 hp 7,5
DD2420 Probabilistiska grafiska modeller *1 60143 7,5 hp 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer *1 60140 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi *2 60531 7,5 hp 7,5
DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system *2 60135 9,0 hp 4,5 4,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem *2 60144 15,0 hp 7,0 8,0
DD2477 Sökmotorer och informationssökningssystem *2 Ersätter DD2476 60364 7,5 hp 4,5 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science *1/*2 60130 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare *2 60141 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning *1 60230 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 60829 6,0 hp 6,0

Spår, Modern produktion (MOPR)

Kurser (MOPR)

Nytt masterspår inom masterprogrammet Industriell ekonomi (TIEMM) från och med kull-21 (CINEK kull-18)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2043 Cirkulära tillverkningssystem 52300 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning 50352 6,0 hp 1,5 4,5
MG2045 Beslutsstöd för avancerad tillverkning 50369 6,0 hp 6,0
MG2044 Additiv tillverkning 61625 6,0 hp 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller 2.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2020 Modulindelning av produkter 51707 6,0 hp 6,0
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 50339 6,0 hp 3,0 3,0
MG2103 Industriell Produktionsteknik 60258 6,0 hp 6,0
MG1007 Modern underhållsteknik 61646 6,0 hp 6,0
MG2033 Kvalitet 60256 6,0 hp 6,0
MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM 60257 6,0 hp 6,0
MG2040 Monteringsteknik 60260 6,0 hp 6,0

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Kurser (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2.

Fr o m kull-21 ersätts Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA) av spår Cyberfysiska system (CYPS).

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Kurser (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
SF2832 Matematisk systemteori 50171 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60154 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2935 och SF2942 ska väljas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2852 Optimal styrteori 50214 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50348 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 50488 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60131 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60133 7,5 hp 7,5

Spår, programutvecklingsteknik (PUET)

Kurser (PUET)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Kurs DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder utgår fr o m kull-21 (CINEK-18) 

Kurs DD2459 är obligatorisk fr o m kull-21 (CINEK kull-18)

Efter avklarad utbildning kan du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, ansöka om en generell masterexamen inom Datalogi och Datateknik, eller masterexamen i Industriell ekonomi.
OBS! Olika villkor gäller beroende på vilken masterexamen du vill ansöka om. Nedan framgår vad som gäller vid respektive  masterexamina.

  • Masterexamen inom Industriell ekonomi.

Om du utöver civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi även vill ansöka om en generell masterexamen inom Industriell ekonomi kan du även välja några helt valfria kurser.

Villkorligt valfria kurser: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

  • Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

Om du vill ansöka om att få en programobunden masterexamen inom Datalogi och Datateknik läser du de kurser som ingår som obligatoriska och villkorligt valfria inom spåret.

Även de kurser som står som rekommenderade är obligatoriska för studenter som vill ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik.

OBS! För att samtidigt uppfylla kraven på masterexamen inom Datalogi och Datateknik och civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi, måste det normala utrymmet för valfria kurser användas för obligatoriska och villkorligt valfria kurser inom Datalogi och Datateknik. Du kan därför välja högst en helt valfri kurs (beroende på antalet högskolepoäng för de villkorligt valfria kurser du väljer kan du ibland inte välja någon helt valfri kurs alls).

Villkorligt valfria kurser: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

Rekommenderade kurser:

DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp kan läsas istället för DH2320

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet CINEK studenter som redan läst DD2395 i åk 3 läser istället DD1389 51273 6,0 hp 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 50241 6,0 hp 3,0 3,0
DD2380 Artificiell intelligens 51272 6,0 hp 6,0
DD2459 Programvarutillförlitlighet 60160 7,5 hp 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 61560 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser:

Om du ska ansöka om masterexamen inom Industriell ekonomi: Välj en kurs ur teori (*1) - eller tillämpningspoolen (*2).

Om du ska ansöka om Masterexamen inom Datalogi och Datateknik: Välj tre kurser totalt ur teori (*1) - och tillämpningspoolen (*2), minst en kurs ur vardera pool.

De villkorligt valfria kurserna kan läsas år 1 eller två.

DD2352 kan läsas istället för DD2350

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar *2 51281 7,5 hp 7,5
DD2496 Integritetsskyddande tekniker *2 52141 7,5 hp 7,5
IK2218 Internets protokoll och principer *1 51275 6,0 hp 6,0
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet *1 50891 9,5 hp 6,0 3,5
DD2440 Avancerade algoritmer *1 50559 6,0 hp 1,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling *2 51060 7,5 hp 7,5
DD2497 Projektkurs i systemsäkerhet *2 51083 7,5 hp 7,5
DD2520 Tillämpad kryptografi *2 60992 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben *2 60546 7,5 hp 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder *2 60388 7,5 hp 7,5
DD2460 Programvarusäkerhet *2 60995 7,5 hp 7,5
DD2481 Principer för programspråk *2 61003 7,5 hp 7,5
DD2482 Automatiserad programtestning och DevOps *2 61000 7,5 hp 7,5
DD2525 Språkbaserad datasäkerhet *1 60998 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik Obligatorisk vid Masterexamen inom Datalogi och Datateknik. 60829 6,0 hp 6,0