Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen är grundkurs i Lean, kurser inom marknadsföring, kalkyler och produktion med tillämpning i projekt. Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen, genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Man kan fördjupa sig inom produktionsteknik, kvalitet, logistik eller ekonomi. Studenten har även möjlighet att bredda sin utbildning med kurser inom exempelvis juridik. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Innovation och design (IODS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen ges i Industridesign med färg och form, Innovations- och designmetodik, CAD och PDM samt tillämpningar i projekt.
Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen, genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Man kan fördjupa sig inom de första stegen i produktutvecklingsprocessen, formgivning och design eller de senare stegen, konstruktion och beräkningar. För bägge fördjupningarna ges kurser i Ergonomi i produktutveckling, Produktion och Integrerad produktutveckling, vilken sker i samarbete med industriföretag. Inom formgivning och design läser man mer av industridesign och färg och form. Inom konstruktion läser man mer hållfasthetslära, FEA och mekanik. Bägge fördjupningarna använder olika datorbaserade verktyg t.ex. CAD som en väl integrerad och viktig komponent i kurserna. Studenten har även viss möjlighet att bredda sin utbildning med kurser inom exempelvis logistik. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Robotik och mekatronik (ROBS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen ges inom ellära, mikrodator, digital och analog elektronik samt tillämpningar i projekt. Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen. I årskurs tre ges kurser inom mätteknik, automation, reglerteknik, robotik och realtidssystem. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Säkerhet och ledning av avancerade system (SLAS)

Obligatoriska kurser inom inriktningen är grundkurs i Kvalitetssäkring och Lean, kurser inom riskhantering, ledningssystem och produktion med tillämpning i projekt. Under tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningen, genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Exempel på breddning är kurser inom exempelvis logistik eller juridik. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.