Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7 0,8 0,7
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp 7,5 3,0
ML1203 Energiteknik 6,0 hp 6,0
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp 6,0

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp 7,5
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp 6,0

Robotik och mekatronik (ROBS)

Kurser (ROBS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp 7,5
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp 6,0

Säkerhet och ledning av avancerade system (SLAS)

Kurser (SLAS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
HM1024 Fördjupningsprojekt 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp 6,0