Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp 7,5
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp 0,5 0,5 1,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HM1021 Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 7,5 hp 7,5
ML1114 Redovisning 6,5 hp 6,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5
ML1115 Juridik för ingenjörer, mindre kurs 6,5 hp 6,5
ML1136 Logistik, mindre kurs 6,5 hp 6,5
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp 0,5 0,5 1,0
ML1125 Integrerad produktutveckling, projektkurs 13,0 hp 6,5 6,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2201 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp 7,5
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML1205 Produktionsanpassad produktutveckling 7,5 hp 7,5
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML102X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML104X Examensarbete inom konstruktion, grundnivå 15,0 hp 15,0