Senast ändrad: 2017-12-21
Godkänd: 2018-01-22

 För antagning till högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet enligt följande:

  • Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, kemi 1, Matematik 3c). Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.

I övrigt hänvisas till KTH:s antagningsordning i KTH:s regelverk, www.kth.se