Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (34,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp Grundnivå
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp Grundnivå
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp Grundnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp Grundnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Innovation och design (IODS)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp Grundnivå
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp Grundnivå
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå
ML1125 Integrerad produktutveckling, projektkurs 13,0 hp Grundnivå
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.