Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Kurser (SIEP)

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HU1000 Industriell marknadsföring 61461 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 61462 7,5 hp 7,5

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 61459 15,0 hp 15,0
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 61458 15,0 hp 15,0

Innovation och design (SIOD)

Kurser (SIOD)

Valfria kurser i period 1 och 2.

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML1332 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 61467 15,0 hp 15,0

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 61459 15,0 hp 15,0
ML102X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 61466 15,0 hp 15,0