Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Kurser (SIEP)

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 51223 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 51502 7,5 hp 7,5
HU1000 Industriell marknadsföring 61218 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 61219 7,5 hp 7,5

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 61222 15,0 hp 15,0
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 61727 15,0 hp 15,0

Innovation och design (SIOD)

Kurser (SIOD)

Ändringar kan ske.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 51503 7,5 hp 7,5
ML1332 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 51504 7,5 hp 7,5
ML1333 Produktutveckling, projektkurs 61723 15,0 hp 15,0

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 61222 15,0 hp 15,0
ML102X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 61722 15,0 hp 15,0