Senast ändrad: 2020-11-17
Godkänd: 2021-01-13

Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik omfattar 180 högskolepoäng vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier (6 terminer)
Utbildningen bedrivs i huvudsak på grundnivå.
Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Vissa kurser och kursmoment kan följas på engelska samt
viss kurslitteratur är på engelska.

Utbildningen är gemensam under de första tre terminerna. Val till inriktning sker enligt KTH:s anvisningar.

Inriktningar:

Inom Industriell ekonomi och produktion 
Inom Innovation och design