Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp
ML1203 Energiteknik 6,0 hp
ML1206 Maskinkomponenter 10,5 hp

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Kurser (SIEP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp

Innovation och design (SIOD)

Kurser (SIOD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15,0 hp