Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Kurser (SIEP)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HU1903 Management 7,5 hp
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp
ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 7,5 hp
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp

Innovation och design (SIOD)

Kurser (SIOD)

Ej ännu inrättad: Ny kurs inom Produktutveckling, projektkurs 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1205 Produktionsanpassad produktutveckling 7,5 hp
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp
ML1332 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp

Ett av examensarbetena ska väljas utifrån det valda examensarbetets innehåll.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
ML102X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp