Industriell ekonomi och produktion (SIEP)

Industriell ekonomi och produktion omfattar kurser inom produktionsteknik, redovisning, verkstadsutformning och kalkyler.

Innovation och design (SIOD)

Innovation och design omfattar kurser inom hållfasthetslära med FEM, design- och produktutveckling , designverktyg samt ett produktframtagningsprojekt.

Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.