Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 hp Avancerad nivå
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp Avancerad nivå
ME1000 Industrial Management 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp Avancerad nivå
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2652 Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser.

En av kurserna MJ2627 eller MJ2629 läses av de studenter antagna till civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, som önskar läsa kursen MJ2624 i årskurs 2.

Internationella studenter läser kursen MJ2652 om de önskar läsa MJ2624 i årskurs 2

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB203X Examensarbete inom industriell bioteknologi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE2320 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp Avancerad nivå
MJ2682 Tillämpad miljösystemanalys 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp Avancerad nivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2624 Projektarbete i miljöskyddsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser, villkorligt valfri och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.