Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser.

En av kurserna MJ2627 eller MJ2629 läses av de studenter antagna till civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, som önskar läsa kursen MJ2624 i årskurs 2.

Internationella studenter läser kursen MJ2640/MJ2655 om de önskar läsa MJ2624 i årskurs 2

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp 7,5
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp 4,0 3,5
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2655 Teknik och ekosystem 6,0 hp 3,0 3,0
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp 6,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp 7,5
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp 7,5
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 hp 6,0
MJ2640 Cleaner Production 6,0 hp 6,0
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0